iki
iki

Statistika

Valstybės pagalba

Suteikta pagalba nuo 2019 m. (Eur): 2.585,93 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 307167

Nereikšminga (de minimis) pagalba

Suteikta pagalba nuo 2019 m. (Eur): 618,57 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 273206

Per 6 metus suteiktų valstybės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų (Eur) dinamika

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) valstybės pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) nereikšmingos (de minimis) pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......