iki
iki

Statistika

Valstybės pagalba

Suteikta pagalba nuo 2020 m. (Eur): 3.059,27 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 402199

Nereikšminga (de minimis) pagalba

Suteikta pagalba nuo 2020 m. (Eur): 672,08 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 227592

Per 6 metus suteiktų valstybės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų (Eur) dinamika

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) valstybės pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) nereikšmingos (de minimis) pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......