iki
iki

Statistika

Valstybės pagalba

Suteikta pagalba nuo 2022 m. (Eur): 1.716,36 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 144931

Nereikšminga (de minimis) pagalba

Suteikta pagalba nuo 2022 m. (Eur): 422,16 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 96264

Per 6 metus suteiktų valstybės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų (Eur) dinamika

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) valstybės pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) nereikšmingos (de minimis) pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......