iki
iki

Statistika

Valstybės pagalba

Suteikta pagalba nuo 2019 m. (Eur): 2.556,83 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 298232

Nereikšminga (de minimis) pagalba

Suteikta pagalba nuo 2019 m. (Eur): 603,99 mln.

Subjektų, gavusių pagalbą, skaičius: 269009

Per 6 metus suteiktų valstybės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų (Eur) dinamika

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) valstybės pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......

Paskutinių 3 kalendorinių metų (įskaitant einamuosius) nereikšmingos (de minimis) pagalbos pasiskirstymas pagal rūšį

Kraunasi......